Programa 2015

II Xornada de Usuarios R en Galicia

1 de outubro de 2015

  Programa
9:30 - 10:00 Chegada de asistentes e recollida de material
10:00 - 10:15

Sesión de apertura

Rafael Rodríguez Gaioso (Presidente @ MeLiSA)
Miguel Ángel Rodríguez Muíños (Comité organizador @ MeLiSA)
Alfonso Blasco Otero (Director @ CNTG)
( Eladio García Otero @ Depto. Innovación Tecnolóxica - Área Sociedade Dixital - AMTEGA)

10:15 - 10:30 Atrévete con R
Rafael Rodríguez Gaioso (Coordinador @ Oficina de Software Libre - CIXUG)
10:30 - 10:50 Uso de R en la administración pública: procesamiento de expedientes y automatización de tareas
Marcos Fernández ( Programador @ AMTEGA)
10:50 - 11:10 Explotación dos datos da Mostra continua de vidas laborais con dplyr: claridade e rapidez
Pilar Romero Martínez ( Técnico estatístico @ IGE)
11:10 - 11:30 ExploRatory and statistical tools to investigate multimodality
Jose Ameijeiras Alonso ( Investigador predoctoral @ USC)
11:30 - 11:50 Aplicacións de R na xestión forestal
Manuel Arias Rodil - Ulises Diéguez Aranda( @ USC)
11:50 - 12:30 PAUSA CAFÉ
12:30 - 12:50 Aplicaciones de R en fiabilidad
Salvador Naya / Javier Tarrío ( @ UDC)
12:50 - 14:30
AULA 4
TALLER
Dos datos á publicación científica: R, Markdown & Sweave
Miguel Branco ( Microbiólogo mariño @ Univ. de Vigo)
  SESIÓN DE TARDE
16:00 - 16:20 PREBED: Software de avalación odontolóxica
Isabel Martínez ( PES - PhD Student @ UVIGO)
16:20 - 16:50 From PCA to ICA – Multivariate Techniques to Study Climate Data
Irene Oliveira ( Professor @ Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro [PT])
16:50 - 17:10 Elementos personalizados en Shiny
Borja Varela Brea ( Estudante @ UDC)
17:10 - 17:30 Visualización xeográfica de datos de onomástica con R
María José Ginzo Villamayor ( Investigadora Servizo de Consultoría Estatística @ USC)
17:30 - 18:00 Spatio-temporal modelling of environmental monitoring data
Luís Manuel dos Santos ( Profeesor @ ISEC [PT])
18:00 PECHE DA XORNADA
18:30 Reunión de traballo
Grupo de Interés Local de R en Galicia