Programa 2013

I Xornada de Usuarios R en Galicia

10 de outubro de 2013

  Programa
9:30 - 10:00 Chegada de asistentes e recollida de material
10:00 - 10:15

Sesión de apertura

Rafael Rodríguez Gaioso (Presidente @ MeLiSA)
Miguel Ángel Rodríguez Muíños (Comité organizador @ MeLiSA)
Alfonso Blasco Otero (Director @ CNTG)
Juan Víctor Rodríguez Aros (Xefe Depto. Innovación Tecnolóxica @ AMTEGA)

10:15 - 10:30 Usos de RExcel en epidemioloxía
Gael Naveira Barbeito (Técnica estatística @ Consellería Sanidade)
10:30 - 10:45 Utilización do software R nunha oficina de estatística pública
María Martín Vila (Técnica estatística @ IGE)
10:45 - 11:00 R como ferramenta de traballo nunha Unidade de Investigación Biomédica
Teresa Seoane Pillado (Técnica estatística do INIBIC @ CHUAC)
11:00 - 11:15 Estimación da biodiversidade mariña
Miguel Branco (Investigador no Depto. de Ecoloxía e Bioloxía animal @ UVIGO)
11:15 - 11:45 Investigación con R nun ámbito universitario e interdisciplinar. A visión dende o GRIDECMB
Laura Calaza e Roberto Domínguez (Investigadores @ GRIDECMB)
11:45 - 12:30 PAUSA CAFÉ
12:30 - 13:00 Control de calidade con R
Salvador Naya Fernández (Profesor Titular @ UDC)
13:00 - 13:30 Aplicaciones web en R con Shiny
Eduardo San Miguel Martín (Consultor Business Analytics @ Indra Sistemas S.A.)
13:30 - 14:00 Análise de datos funcionais en R coa librería fda.usc
Manuel Oviedo de la Fuente (Técnico estatístico @ USC)
  SESIÓN DE TARDE
16:30 - 17:30 Mesa redonda: “Oportunidades de negocio con R
Modera: Miguel Ángel Rodríguez Muíños @ Consellería de Sanidade
17:30 - 19:00 Taller práctico: “Creación de paquetes, informes e viñetas con R”
Manuel Febrero Bande (Catedrático de Estatística e IO @ USC)
19:00 PECHE DA XORNADA